Pravidlá súťaže o konferenčný stôl od WSD13 na sociálnej platforme Facebook

Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom súťaže je WSD s.r.o., so sídlom: Pri štadióne 3787/24, 085 01 Bardejov, IČO: 47 474 874, DIČ: 2023907369, IČ DPH: SK2023907369, kontakt: wsdsro@gmail.com.

 

Trvanie súťaže:

Súťaž trvá od 23. 11. 2018 (od zverejnenia súťažného príspevku) do 14. 12. 2018 23:59.

 

Podmienky účasti:

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby od 18 rokov s bydliskom na Slovensku, ktoré odpovedajú do komentára na otázky a splnia ostatné podmienky uvedené nižšie. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci a rodinní príslušníci organizátora.

Účasť v súťaži je bezplatná a dobrovoľná. Účastník sa zapája do súťaže prostredníctvom komentovania súťažného príspevku.

 

Podmienky zapojenia sa do súťaže:

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je komentovanie súťažného príspevku, kde je potrebné uviesť, koho by súťažiaci za stolom pohostili a aké občerstvenie by hosťom ponúkli.

Podmienkou súťaže je aj to, že výherca si výhru prevezme osobne.

 

Výhra a jej hodnota:

Súťažiaci hrajú o dýhovaný konferenčný stôl so sklom v hodnote 680,- €, ktorý je na fotografii súťažného príspevku. Textúra stola sa môže od obrázka mierne líšiť, keďže ide o originálny kus nábytku.

 

Spôsob zvolenia výhercu:

Výherca bude zvolený formou žrebovania. Žrebovanie bude náhodné a bude prebiehať online alebo fyzicky.

 

Spôsob oznámenia výhercov:

Výhercovia budú oznámení v komentári pod súťažným príspevkom alebo v samostatnom príspevku a bude im zaslaná súkromná správa na Facebooku.

 

Akým spôsobom bude výhra doručená:

Výhru je výherca povinný prevziať osobne v štúdiu WSD na adrese Volgogradská 13, 080 01 Prešov do 30 kalendárnych dní.

 

Kedy výherca stráca nárok na výhru:

Výherca stráca nárok na výhru, ak sa s ním nebude možné skontaktovať do 7 pracovných dní od vyhlásenia výhry, prípadne ak nebude ochotný prevziať si výhru.

 

Zmena pravidiel súťaže:

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeny pravidiel v prípade neočakávaných udalostí.

 

Vyjadrenie súhlasu so štatútom súťaže a so spracovaním osobných údajov:

Komentovaním súťažného príspevku súťažiaci súhlasí s podmienkami a štatútom súťaže.

Účasťou v súťaži súťažiaci udeľuje súhlas podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním jeho osobných údajov spoločnosti WSD s.r.o., Pri štadióne 3787/24, 085 01 Bardejov, IČO: 47 474 874, za účelom vytvorenia štatistiky prehliadania webstránky https://wsd13.sk/ a Facebook stránky WSD interiérové štúdio (https://www.facebook.com/wsd13.sk/). Súhlas sa udeľuje na osobné údaje v rozsahu vek, poloha, pohlavie, jazyk, pohyby po webstránke, ip-adresa a záujmy na sociálnej sieti Facebook. Udelením súhlasu súťažiaci prehlasuje, že dovŕšil 18 rokov.

 

Prepojenie s Facebookom:

Facebook nemá voči súťaži žiadne záväzky. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená touto spoločnosťou a nemá so súťažou žiadne prepojenie.